Liên hệ

Trường Tiểu học Ma Lé

Địa chỉ: .., huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang
Người phát ngôn: Bà Dương Thị Thành– Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 01686790222 – Email: ..